ลงประกาศรับสมัครงาน


ชื่อบัญชี : บจก. เอชอาร์แอนด์ลอว์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา บิ๊กซี รามอินทรา

เลขที่บัญชี : 046-1-61825-1


ส่งหลักฐานโอนเงิน (Pay-in Slip) มาที่ info@JobTwenty.com
หรือโทร Mobile : (+66) 088 996 3404 Office Free : (+66) 02 043 4982

Package : Blue

900 บาท/เดือน
 • • ประกาศตำแหน่งงาน ไม่จำกัด
 • • ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน
 • • แก้ไขประกาศงาน ได้
 • • รับใบสมัครงานทางอีเมล์ ได้
 • • ดูใบสมัครงานออนไลน์ ได้
 • • อัพเดท/เลื่อนอันดับประกาศงาน ได้
 • • ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน 1,500 รีซูเม่
 • • ลงประกาศตำแหน่งงานในSocial Support ได้
 • • Customer care ผ่านทาง e-Mail
 •  
Choose Plan

Package : Business

1,980 บาท/เดือน
 • • ประกาศตำแหน่งงาน ไม่จำกัด
 • • ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน
 • • แก้ไขประกาศงาน ได้
 • • รับใบสมัครงานทางอีเมล์ ได้
 • • ดูใบสมัครงานออนไลน์ ได้
 • • อัพเดท/เลื่อนอันดับประกาศงาน ได้
 • • ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน 5,000 รีซูเม่
 • • ลงประกาศตำแหน่งงานใน Social Support ได้
 • • Customer care ผ่านทาง e-Mail
 •  
Choose Plan

Package : Gold member

2,970 บาท/เดือน
 • • ประกาศตำแหน่งงาน ไม่จำกัด
 • • ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน
 • • แก้ไขประกาศงาน ได้
 • • รับใบสมัครงานทางอีเมล์ ได้
 • • ดูใบสมัครงานออนไลน์ ได้
 • • อัพเดท/เลื่อนอันดับประกาศงาน ได้
 • • ค้นหาประวัติผู้สมัครงานไม่จำกัด
 • • ลงประกาศตำแหน่งงานในSocial Support ได้
 • • ลงแบรนเนอร์อัพเดทงานใหม่ประจำสัปดาห์ 1 เดือน
 • • Customer care ผ่านทาง e-Mail และ โทรศัพท์ ได้
Choose Plan

Package : Platinum member

5,940 บาท/เดือน
 • • ประกาศตำแหน่งงาน ไม่จำกัด
 • • ระยะเวลาการใช้งาน 3 เดือน
 • • แก้ไขประกาศงาน ได้
 • • รับใบสมัครงานทางอีเมล์ ได้
 • • ดูใบสมัครงานออนไลน์ ได้
 • • อัพเดท/เลื่อนอันดับประกาศงาน ได้
 • • ค้นหาประวัติผู้สมัครงานไม่จำกัด
 • • ลงประกาศตำแหน่งงานใน Social Support ได้
 • • ลงแบรนเนอร์อัพเดทงานใหม่ประจำสัปดาห์ 2 เดือน
 • • Customer care ผ่านทาง e-Mail และ โทรศัพท์
 •  
Choose Plan

Package : Silver Member

14,850 บาท/เดือน
 • • ประกาศตำแหน่งงาน ไม่จำกัด
 • • ระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน
 • • แก้ไขประกาศงาน ได้
 • • รับใบสมัครงานทางอีเมล์ ได้
 • • ดูใบสมัครงานออนไลน์ ได้
 • • อัพเดท/เลื่อนอันดับประกาศงาน ได้
 • • ค้นหาประวัติผู้สมัครงานไม่จำกัด
 • • ลงประกาศตำแหน่งงานใน Social Support ได้
 • • ลงแบรนเนอร์อัพเดทงานใหม่ประจำสัปดาห์ 3 เดือน
 • • ลงแบรนเนอร์อัพเดทงานดีกับแบรนดัง 1 เดือน
 • • Customer care ผ่านทาง e-Mail และ โทรศัพท์ ได้
Choose Plan

Package : VIP

32,670 บาท/เดือน
 • • ประกาศตำแหน่งงาน ไม่จำกัด
 • • ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
 • • แก้ไขประกาศงาน ได้
 • • รับใบสมัครงานทางอีเมล์ ได้
 • • ดูใบสมัครงานออนไลน์ ได้
 • • อัพเดท/เลื่อนอันดับประกาศงาน ได้
 • • ค้นหาประวัติผู้สมัครงานไม่จำกัด
 • • ลงประกาศตำแหน่งงานใน Social Support ได้
 • • ลงแบรนเนอร์อัพเดทงานใหม่ประจำสัปดาห์ 12 เดือน
 • • ลงแบรนเนอร์อัพเดทงานดีกับแบรนดัง 6 เดือน
 • • Customer care ผ่านทาง e-Mail และ โทรศัพท์ ได้
Choose Plan