งานล่าสุด

  • img

    GIS Officer

    1. จัดทำฐานข้อมูลหรือแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล GIS ในรูปแบบต่างๆ 2. สำรวจตรวจสอบฐานข้อมูล GIS ในพื้นที่โครงการ 3. Digital ฐานข้อมูล 1:4,000 (ผังกายภาพฯ) ได้

    กรุงเทพฯ 8/18/2019 8:18:18 AM
    ตามตกลง

งานที่โดดเด่น