งานล่าสุด

 • img

  Quality System Management (ISO)

  1. เป็นผู้ตรวจติดตาม และ รายงานผลการตรวจติดตาม 2. ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวัน เวลาในการตรวจ, Audit Checklist 3. เตรียมความพร้อมก่อนถูกบริษัทภายนอกประเมินประจำปี 4. ประสานงานและติดตามผลการแก้ปัญหา CAR, CCR และรายงานผล 5. ดำเนินการตามแผนงานประจำปี ให้บรรลุเป้าหมาย 6. รวบรวม ทบทวนความถูกต้องของข้อมูล และประเมินการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  ISO Officer / QA Officer [Pathumthani Plant]

  ISO officer / QA officer Working Location : Bangkadi Plant, Pathum Thani Working Condition : 5 days a week work (Mon-Fri: 08.00 - 17.30) Responsibility: •Operate & manage factory standard system. Ensure all aspect of factory standard system. •Response customer requirement . •Prepare and submit report for customer. •Conduct survey, analysis and report of customer satisfaction. •Prepare and support customer audit.

  ปทุมธานี 8/12/2019 8:33:23 AM
  ตามโครงสร้าง
 • img

  Document Control Officer (ISO System & EMR)

  1. Strong knowledge of Auditor in ISO/TS 16949, ISO9001, ISO 14001 2.Can set up plan and conduct Internal & External Audit system 3. Prepare main of Detail for Inputs of management review meeting such as Internal audit report, ISO master plan, EMR, status of CAR&PAR, KPI Result etc.

  ชลบุรี 10/22/2014 12:00:00 AM
  Depends on company stucture
 • img

  เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO

  1.จัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ 2.ควบคุมดูแล การเปลี่ยนแปลงเอกสารระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และทันสมัยอยู่เสมอ 3.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ ประจำทุกปี 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกบริษัทฯ 5.อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  ชลบุรี 8/17/2019 8:51:07 AM
  10,000 - 15,000
 • img

  เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารDCC

  -จัดทำและดำเนินการขึ้นทะเบียนและควบคุมเอกสารของระบบมาตรฐานบริหารงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ให้เป็นไปตามข้อกำหนด -ติดต่อประสานงานกับพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก

  กรุงเทพฯ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  QA Engineer

  1.Quality management system implematation,maintain and improvement ISO 9001 & ISO 14001 2.Manage subordinted staffs and quality routine jobs 3. Inspection of incoming raw materials 4. Calibration overall inspction,measuring instrument used for inspecction and testing

  ระยอง 2/20/2012 12:00:00 AM
  Negotiable
 • img

  Document Control

  ควบคุมดูแลเอกสารทั้งระบบในแผนก

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
 • img

  Document Control

  เอกสารระบบISO

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษ์

  -มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป - ได้รับการอบรมเรื่องกฏหมายแรงงาน - ได้รับการอบรมเรื่อง SAFETY - ผ่านการฝึกอบรมด้านการเจรจากับแรงงาน -มีความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าวและกฏหมาแรงงาน - มีความรู้เรื่องระบบ ISO,Ts16949 5ส - สามารถอบรม,Training พนักงานได้ ถ้ามีคุณสมบัติตามหัวข้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมุทรปราการ 12/7/2011 12:00:00 AM
  ตามตกลง

งานที่โดดเด่น