งานล่าสุด

 • img

  พนักงานประเมินราคา / ออกแบบ งาน อลูมิเนียม ประตู/หน้าต่าง รับสมัครด่วน !

  1. ออกแบบ / ถอดแบบ / ประเมินราคา แบบ ประตู/หน้าต่าง อลูมิเนียม 2. จบปริญญาตรี ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป 4. ขยัน ซื่อสัตย์ มี วินัย ตรงต่อเวลา 5. มีความรับผิดชอบ

  กรุงเทพฯ 8/14/2019 8:43:03 AM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  วิศวกรประมาณราคา

  1.รับผิดชอบงานด้านการถอดแบบ จัดทำBOQ ประมาณราคา การคำนวนต้นทุน และงบประมาณการก่อสร้างโครงการ 2.ตรวจสอบและศึกษาเอกสารประมูลงานก่อสร้างได้ สามารถจัดทำข้อมูลสำหรับยื่นซองประมูล และติดตามงานประมูลต่างๆ 3.ควบคุมการเบิก-จ่ายงวดงาน และติดตามเอกสารการเบิกงวดงานจากผู้รับเหมา เพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ดูแลการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ งานที่ได้ทำไป 6.สามารถจัดทำรายงานผลการทำงานของแต่ละโครงการ

  กรุงเทพฯ 12/22/2018 4:36:28 PM
  ตามโครงสร้างบริษัท
 • img

  พนักงานประเมินราคา รับสมัครด่วน !

  สำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ระดับ ปริญญาตรี -วิศวกรรมโยธา/สำรวจ -วิศวรรกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค -วิศวกรรมอุตสาหกรรม/เครื่องกล/โรงงาน -วิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม/สุขาภิบาล -บัญชี/การเงิน/การธนาคาร -เศรษฐศาสตร์ -วิศวกรรมสาขาอื่นๆ -วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม -วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ -วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน -สถาปัตยกรรมศาสตร์/ตกเเต่งภายใน -ภูมิศาสตร์/GIS -กฎหมาย -สถิติศาสตร์ -โปรเเกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT ระดับ ปวส. -ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม -ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ -ช่างเครื่อง/ช่างยนต์ -ช่างโลหะ -ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์

  กรุงเทพฯ 3/30/2019 10:32:21 AM
  15,000 ขึ้นไป มีโบนัสรายเดือนตามผลงาน
 • img

  วิศวกรประเมินราคา Estimate

  คำนวณแบบ ถอดแแบบ เขียนแบบ ประเมินราคา ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง งานระบบกล้องวงจรปิด , ระบบเสียง ,ระบบ Access Control, ระบบFire Alarm, ระบบ Network, ระบบ Fiber, ระบบ MATV งานอาคารสำนักงาน โรงงาน คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า ตึกสูง โรงแรม โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และเอกชน

  กรุงเทพฯ 12/4/2018 7:58:56 AM
  18,000 ขึ้นไป
 • img

  วิศวกรประเมินราคาและออกแบบ

  1.ถอดแบบและคิดหาราคาต้นทุนตาม Drawing ที่ได้รับมอบหมาย 2.กำหนดขอบเขต ขนาด วัสดุ ค่าพิกัดความเผื่อ ขนาดแบริ่ง กำลังขับ คัดเลือกอุปกรณ์, ชิ้นส่วนที่ต้องสั่งซื้อสำเร็จ หรือเครื่องจักรประกอบ (เช่นเกียร์ มอเตอร์ โซ่ เฟือง ฯลฯ) ที่จะใช้ประกอบในงาน ตามหลักวิศวกรรม หรือตามความต้องการของลูกค้า 3.เปิดการสั่งซื้อ ติดตามและรับผิดชอบในการตรวจสอบสเปคและตรวจรับเครื่องจักรประกอบ หรือชิ้นส่วนที่ต้องสั่งซื้อสำเร็จ (ตามที่กำหนดในข้อ 3) 4.ทำงานร่วมและประสานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพตามการออกแบบทางวิศวกรรมที่กำหนดไว้ 5.ติดตาม รายงานผลการใช้งานและแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

  กรุงเทพฯ 9/8/2015 12:00:00 AM
  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • img

  เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

  -ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ -ประเมินราคาซ่อมรถยนต์เสนอบริษัทประกันภัย -ติดตามงานซ่อมฯ -ส่งมอบลูกค้า

  สมุทรปราการ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามโครงสร้างฯ
 • img
  12,000 บาทขึ้นไป
 • img

  เจ้าหน้าที่ประเมินราคาซ่อมสี และตัวถัง

  บริการลูกค้าที่เข้ามารับบริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์

  ประจวบคีรีขันธ์ 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามตกลง
 • img

  เจ้าหน้าที่วางแผนและจัดเตรียม

  1.วางแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลที่จะออกปฏิบัติหน้างาน 2.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะออกไปใช้ในหน้างานให้กับทีมงานช่างให้พร้อมทุกวัน 3.ตรวจสอบดูหน้างานและวางระบบการทำงานของช่างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน

  ระยอง 8/17/2019 8:51:07 AM
  ตามวุฒิและประสบการณ์
 • img

  เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

  สำรวจและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินเปล่า, สิ่งปลูกสร้าง, โรงงาน, โรงแรม, อาคารสำนักงาน, เครื่องจักร เป็นต้น

  กรุงเทพฯ 3/17/2011 12:00:00 AM
  ตามวุฒิ+ค่าเคสงาน กรณีไปต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงให้
 • img

  เจ้าหน้าที่บุคคล

  คิดเงินเดือน สถิติการขาดลามาสาย ดุแลพนักงาน อบรมพนักงานใหม่

  สมุทรปราการ 8/15/2008 12:00:00 AM
  -

งานที่โดดเด่น