รายละเอียดตำแหน่งงาน

LPS Staff

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) (View All Jobs)

กรุงเทพฯ

รายละเอียด

- ดำเนินงานรักษาความปลอดภัยตามหน้าที่ประจำ ซึ่งทำให้สินทรัพย์ของบริษัทได้รับการปกป้องและศูนย์กระจายสินค้ามีความปลอดภัย - รักษาความปลอดภัยของศูนย์กระจายสินค้าตลอดเวลา และปฏิบัติตามหน้าที่ประจำในการป้องกันความเสียหาย (Loss Prevention) ตามนโยบาย - จัดการดูแลข้อมูลในกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเฝ้าติดตามเทปบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นประจำเพื่อตรวจหากิจกรรมต้องสงสัย - สืบสวนกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัท, กฎหมายอาชญากรรมและกฎหมายการจ้างงาน - ตรวจสอบว่าทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดได้รับการดูแล บันทึก และจัดเก็บอย่างปลอดภัย และการจัดการตามนโยบายของบริษัท - คู่ค้าและผู้ติดต่อปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัสสามโคก

คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • ป.โท,ป.ตรี คณะนิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Microsoft office)
  • สามารถทำงานเป็นทีม และยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

วิธีการสมัคร

เงินเดือนประจำและสวัสดิการ ปรับเงินเดือนประจำปี เงินโบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 6.5% เครื่องแบบพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพอลิอันซ์ อยุธยา สำหรับพนักงาน และครอบครัว ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ วันหยุดพักผ่อน 7 วันต่อปี สูงสุด 19 วันต่อปี โอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรม และการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล
629/1 ถนนนวมินทร์
ตำบล นวลจันทร์ อำเภอ บึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10230
เบอร์ติดต่อ 02-797-9000 ต่อ 4319, 4504, 4303
แฟกซ์ 02-797-9811
Email
Web : https://www.tescolotus.com

ตำแหน่งงานอื่น

พนักงานประจำสาขา

1. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

สมุทรปราการ 9/11/2019 8:02:49 AM
ตามโครงสร้าง

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (SL) เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส

2. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
ตามโครงสร้าง

ผู้จัดการสาขา (ESM) เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส

3. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
ตามโครงสร้าง

New Store Tesco Lotus Express

4. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

ภูเก็ต 9/11/2019 8:02:49 AM
ตามโครงสร้าง

พนักงานประจำสาขา เทสโก้ โลตัสไฮเปอร์มาเก็ต/ตลาด

5. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

กรุงเทพฯ 9/11/2019 8:02:49 AM
ตามโครงสร้าง

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

6. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

นนทบุรี 9/11/2019 8:02:49 AM
ตามโครงสร้าง