รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียด

สถานที่ปฏิบัติงาน

ที่บริษัท

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

วิธีการสมัคร

สมัครได้ที่บริษัท

ติดต่อ

คุณยุภาวดี กมลปราโมทย์
132/12 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย
ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
เบอร์ติดต่อ 086-3399488,081-5412502,086-7105999
แฟกซ์
Email

ตำแหน่งงานอื่น

GM.(GENERAL MANAGER)

1. บริษัท เค เพลส จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
ตามตกลง

หัวหน้า Cook

2. บริษัท เค เพลส จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
ตามตกลง
ตามตกลง

Cook ครัวไทย

4. บริษัท เค เพลส จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
ตามตกลง

Cook ครัวจีน

5. บริษัท เค เพลส จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
ตามตกลง
ตามตกลง

ผู้ช่วย Cook

7. บริษัท เค เพลส จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

พนักงาน Bus Boy

10. บริษัท เค เพลส จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
ตามตกลง

Bertender

11. บริษัท เค เพลส จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

แม่บ้าน (Maid)

17. บริษัท เค เพลส จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์ 9/10/2019 9:27:19 AM
ตามตกลง
ตามตกลง