บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

  • ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจ บันเทิง
  • เป็นสมาชิกเมื่อ :
  • No. of Employees: 0
  • ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ
  • เบอร์ติดต่อ : 0-2669-9000
  • อีเมล์ :
(View All Jobs)

ภาพรวม กิจการ

รายละเอียดธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการทำงานอย่างสร้างสรรค์ หลากหลายในทุกมิติ และมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความสุขแบบไร้ขีดจำกัดให้แก่ผู้บริโภคในวงกว้าง สอดรับกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายแบ่งการดำเนินงานตามประเภทและลักษณะของธุรกิจ โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจใหญ่ คือ กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจเพลง ธุรกิจสินค้าเพลงและช่องทางการจัดจำหน่าย ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ธุรกิจบริหารและจัดเก็บลิขสิทธิ์ ธุรกิจโชว์บิซ และธุรกิจบริหารศิลปิน ธุรกิจดิจิทัลทีวี จำนวน 2 ช่องได้แก่ ช่อง ‘GMM 25’ ซึ่งเป็นช่องรายการทั่วไปความคมชัดปกติ (Standard Definition) และช่อง ‘One31’ ซึ่งเป็นช่องรายการทั่วไปความคมชัดสูง (High Definition) กลุ่มธุรกิจอื่น ซึ่งเป็นธุรกิจที่สนับสนุนและต่อยอดจากกลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ประกอบด้วย ธุรกิจวิทยุ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

ผลประโยชน์สวัสดิการ

ตามที่บริษัทกำหนด

ตำแหน่งงานว่าง 4 ทั้งหมด