• JOB UPDATE พบ 3971 ตำแหน่ง

 • 201912611517.JPG
  บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด
  20/06/2562
 • 2. ช่างซ่อมบำรุง

  - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ - ซ่อมบำรุงระบบแก๊ส - ซ่อมบำรุงระบบระบายอากาศ ตามสาขาต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  201912611517.JPG
  บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด
  20/06/2562
 • 3. ช่างซ่อมบำรุง

  - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ - ซ่อมบำรุงระบบแก๊ส - ซ่อมบำรุงระบบระบายอากาศ ตามสาขาต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  201912611517.JPG
  บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด
  20/06/2562
 • 4. ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

  - ดูแลเรื่องการกำหนดต้นทุนสินค้าร่วมกับฝ่ายผลิต - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี - ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายภาษี - ควบคุมดูแลบัญชีทรัพย์สิน - มีความรู้เรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ - ควบคุมการปิดบัญชีและจัดทำรายงาน

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  201912611517.JPG
  บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด
  20/06/2562
 • 5. เจ้าหน้าที่บัญชี

  1. บันทึกและตรวจสอบงานบัญชีด้านทรัพย์สินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและนโยบายของบริษัท 1.1 บันทึกบัญชีซื้อ ขาย ตัดจำหน่าย และปรับปรุงรายการทรัพย์สิน 1.2 ตรวจสอบและคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 1.3 ตรวจนับทรัพย์สิน สาขา และจัดทำคู่มือรายละเอียดทรัพย์สิน 1.4 จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน สาขาและสำนักงานใหญ่ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  201912611517.JPG
  บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด
  20/06/2562
 • 6. Driver (อู่ทอง)

  1.ดำเนินการจัดส่งสินค้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบสินค้าที่นำจัดส่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกหักหรือเสียหาย ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงมือลูกค้า 3.ดูแลรักษาสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.รับผิดชอบเงินที่เก็บมาจากลูกค้ามาส่งให้กับหัวหน้างานได้อย่างปลอดภัยและครบถ้วน

  สุพรรณบุรี เงินเดือน 12,000 ++
  20191261431.PNG
  DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
  20/06/2562
 • 7. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ Accounting Recivable

  - จัดเตรีมเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้ต่างๆ - ติดตามทวงหนี้ลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท - ติดตามเอกสารต่างๆจากลูกค้า เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - สรุปตัวเลขในการติดตามหนี้ต่างๆ - จัดทำรีพอร์ทสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการวางแผนงานด้านบัญชีต่อไป

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  20191261431.PNG
  DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
  20/06/2562
 • 8. หัวหน้าประจำศูนย์กระจายสินค้าย่อย Depot Supervisor (สาขาคลองหลวง)

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้าย่อย • ตรวจสอบรายวันในการสแกนและออกการสแกนของการจัดส่ง • ตรวจสอบการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อติดตามการโหลดรายวัน และวางแผนกำหนดการจัดส่งให้เหมาะสม • ดำเนินการบรรยายสรุปพนักงานรายวันรวมถึงการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง ฯลฯ • ตรวจสอบและมอบแผ่นส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่การจัดส่งหรือผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ • จัดส่งสินค้าที่ปลอดภัยส่งมอบตรงเวลาและมีกำไรให้กับลูกค้าและลดกรณีการจัดส่งที่ไม่สามารถจัดส่งได้ RTOs ฯลฯ • จัดการกรณีข้อยกเว้นทั้งหมดที่ศุนย์กระจายสินค้าย่อย และสื่อสารกับศูนย์กระจายสินค้า และ Customer Services เพื่อแก้ปัญหา • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตามผลการส่งในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ

  ปทุมธานี เงินเดือน 20,000++
  20191261431.PNG
  DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
  20/06/2562
 • 9. หัวหน้าประจำศูนย์กระจายสินค้าย่อย Depot Supervisor (สาขาบางพลัด)

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้าย่อย • ตรวจสอบรายวันในการสแกนและออกการสแกนของการจัดส่ง • ตรวจสอบการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อติดตามการโหลดรายวัน และวางแผนกำหนดการจัดส่งให้เหมาะสม • ดำเนินการบรรยายสรุปพนักงานรายวันรวมถึงการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง ฯลฯ • ตรวจสอบและมอบแผ่นส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่การจัดส่งหรือผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ • จัดส่งสินค้าที่ปลอดภัยส่งมอบตรงเวลาและมีกำไรให้กับลูกค้าและลดกรณีการจัดส่งที่ไม่สามารถจัดส่งได้ RTOs ฯลฯ • จัดการกรณีข้อยกเว้นทั้งหมดที่ศุนย์กระจายสินค้าย่อย และสื่อสารกับศูนย์กระจายสินค้า และ Customer Services เพื่อแก้ปัญหา • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตามผลการส่งในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  20191261431.PNG
  DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
  20/06/2562
 • 10. หัวหน้าประจำศูนย์กระจายสินค้าย่อย Depot Supervisor (สาขาทุ่งครุ)

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้าย่อย • ตรวจสอบรายวันในการสแกนและออกการสแกนของการจัดส่ง • ตรวจสอบการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อติดตามการโหลดรายวัน และวางแผนกำหนดการจัดส่งให้เหมาะสม • ดำเนินการบรรยายสรุปพนักงานรายวันรวมถึงการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง ฯลฯ • ตรวจสอบและมอบแผ่นส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่การจัดส่งหรือผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ • จัดส่งสินค้าที่ปลอดภัยส่งมอบตรงเวลาและมีกำไรให้กับลูกค้าและลดกรณีการจัดส่งที่ไม่สามารถจัดส่งได้ RTOs ฯลฯ • จัดการกรณีข้อยกเว้นทั้งหมดที่ศุนย์กระจายสินค้าย่อย และสื่อสารกับศูนย์กระจายสินค้า และ Customer Services เพื่อแก้ปัญหา • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตามผลการส่งในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 15,000 ++
  20191261431.PNG
  DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
  20/06/2562
 • 11. ผู้ช่วยหัวหน้าประจำศูนย์กระจายสินค้า Depot Assistant (สาขาแกลง จังหวัดระยอง)

  - บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ - ประสานงานทั่วไปให้กับศูนย์กระจายสินค้า - จัดระเบียนการขนส่งสินค้า - ควบคุมดูแลพนักงานขนส่งสินค้า - ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า - ดูแลการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า

  ระยอง เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  20191261431.PNG
  DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
  20/06/2562
 • 12. Marketing Manager

  - Managing all marketing for the company and activities within the marketing department. - Developing the marketing strategy for the company in line with company objectives. - Co-ordination marketing campaigns with sales activities. - Creation and publication of all marketing material in line with marketing plans. - Planning and implementing promotional campaigns. - Manage and improve lead generation campaigns, measuring results. - Overall responsibility for brand management and corporate identity - Preparing online and print marketing campaigns. - Monitor and report on effectiveness of marketing communications. - Creating a wide range of different marketing materials. - Working closely with design agencies and assisting with new product launches. - Maintain effective internal communications to ensure that all relevant company functions are kept informed of marketing objectives. - Analyzing potential strategic partner relationships for company marketing.

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 40,000 - 50,000 ฿
  201961993146.PNG
  Choco Card Enterprise Co.,Ltd
  19/06/2562
 • 13. Group Product Manager

  Have end-to-end responsibility of constantly ensures that the functions of these products (POS, CRM etc.) are properly and effectively being executed Conduct customer research where required to gain understanding of customers’ needs as well as understanding on market landscape and competition Plans short- and long-term roadmap, oversees innovation and improvement of business products Evaluates and analyses the product (UI/ UX, Functionalities) along with market and benchmarking the products with competitors in the CRM industry Works closely with IT, Designer, Sales, Marketing, and other Teams to deliver the business's product into the market. Until Strategy team to identify and solve product/ services-related issues Ensures high level of collaboration with different departments (sales, IT, support) and different levels of employees Supervisory of junior/ senior product owners

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 35,000 - 60,000 THB (depending on experience)
  201961993146.PNG
  Choco Card Enterprise Co.,Ltd
  19/06/2562
 • 14. Creative Content Creator

  - Plan and produce content in various forms, including advertorials, info-graphic, video, suitable for business and media channels to be used. - Analyze the work that is received and transmitted creatively. And easy to understand - Interpersonal Communication, Planning, Creative and Time Management.

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 20,000 - 25,000 ฿
  201961993146.PNG
  Choco Card Enterprise Co.,Ltd
  19/06/2562
 • 15. Digital Media Planner

  - Act as main contact point between sales and operations team - Gather data to develop well-informed strategic online marketing plans - Communicate with sales and account management to align our services on customer needs and expectations - Implement digital marketing strategies in collaboration with the operations team - Identify potential problems and devising ways to rectify them - Provide project specific enhancements and improvements on an ongoing basis - Report state and outcome of campaigns to the Head of Operations

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 20,000 - 25,000 ฿
  201961993146.PNG
  Choco Card Enterprise Co.,Ltd
  19/06/2562
 • Previous 1 2 3 4 5  ... Next 
ฝากประวัติ  ลงประกาศงาน