• JOB UPDATE พบ 4023 ตำแหน่ง

 • 1. Office Engineer

  -เคลียร์แบบเบื้องต้น -ตรวจสอบปริมาณวัสดุแบบ ForConstruction, BOQและเปรียบเทียบรายการประกอบแบบ, Outline specและห้องตัวอย่าง -เปรียบเทียบราคาวัสดุตามBOQ กับ Supplier -จัดทำเอกสาร Weekly,Monthly และ Progressโครงการเปรียบเทียบเวลางานก่อสร้าง(S-Curve, Cash Flow) -จัดทำ Payment

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  201981083627.PNG
  บริษัท พรพระนคร จำกัด
  19/08/2562
 • 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ///เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค

  -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ -วางแผนตรวจสอบและปฎิบัติให้เป็นไปตามแผนงานความปลอดภัย -จัดทำรูปแบบและประสานงานกับกองตรวจสอบความปลอดภัย -จัดทำแผนฉุกเฉินเรื่องความปลอดภัย

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  201981083627.PNG
  บริษัท พรพระนคร จำกัด
  19/08/2562
 • 3. Hr Payroll/Employee Relationship supervisor

  Hr Payroll 1.เพิ่มลายสแกนนิ้วมือตามเอกสาร MEMO ที่ได้รับ 2.ดึงลายสแกนจากงวดการจ่ายค่าแรง เข้า B+ 3.ทำไฟล์อัพค่าแรง แยกตามไซต์เข้าบัญชี พร้อมระบุเลข PC/OPD จากเอกสารแผนกการเงิน 4.ติดตามการกรอกแบบฟอร์ม สปส 1-03, 6-09 แนบกับเอกสารคนงานจากไซต์ 5.แก้ไขลายสแกนนิ้วพนักงาน 7.อื่นๆตามได้รับมอบหมาย _______________________________________________________________________________________ หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ 1.จัดทำ/ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรย่อยของแผนก และ JD 2.ประเมินความเสี่ยงทางด้านแรงงานสัมพันธ์ 3.จัดตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพทางด้านแรงงานสัมพันธ์ 4.ดำเนินการประกันกลุ่ม AIA ให้กับพนักงาน/คนงาน 5.ประสานงาน/ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติที่จัดหางานพื้นที่ 4 6.จัดทำแผนดำเนินการด้านพนักงานสัมพันธ์ประจำปี 7.ดูแลความพร้อมของเครื่องสแกนนิ้วให้พร้อมใช้งาน 8.ดูแลแม่บ้าน 9.วิเคราะห์และรายงานประสิทธิผลของวัตถุประสงค์คุณภาพ 10.ดูเอกสารคนงานต่างด้าว Work permit (MOU)

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  201981083627.PNG
  บริษัท พรพระนคร จำกัด
  19/08/2562
 • 4. หัวหน้าส่วนงานฝ่ายผลิต อาหารเสริม และเครื่องสำอางค์

  1.ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย 2.ผลิตสินค้าให้ทันกำหนดส่งมอบ 3.ควบคุมการใช้ทรัพยากรในการผลิต ทั้งวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ สารเคมี ขยะ ของเสีย และกำลังคน 4.ควบคุมต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยปรับปรุงกระบวนการ, ป้องกันและแก้ไขปัญหาในการผลิต 5.ควบคุมสุขลักษณะในการผลิตและส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล 6.กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามและประเมินผลงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้น 7.เป็นคณะกรรมการและผู้ตรวจติดตาม ในระบบคุณภาพ 8.ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 9.สรุปผลการทำงานเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 15,000-20,000
  2019725134518.JPG
  บริษัท พอช เมดิก้า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  19/08/2562
 • 5. พนักงานยกของ

  ยกของ หยิบของ รับของ ตามงานที่มีของบริษัท และ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการ ยกของ หยิบของ

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 10000
  2019610112739.GIF
  บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
  19/08/2562
 • 6. Admin

  ทำเรื่องการบันทึกสินค้า เข้า-ออก เปิดใบ invoice ให้กับลูกค้า โดยการใช้ระบบบัญชี cloud ทำเรื่องใบเบิก ใบคืน สินค้าที่ใช้ในการทำงาน และ ออกงานข้างน้อก ทำเรื่องการแปลงสินค้า และ บันทึก อนุมัติ การแปลงสินค้าต่างๆ และ การเบิก การใช้ สินค้าในการแปลงสินค้า ทำเรื่องการสร้างรหัสสินค้าใหม่ เพื่อใช้ในการขาย หรื่อ การแปลงสินค้า ทำเรื่องการประสารงานซื้อกับทางบริษัทในไทย ทำเรื่องการขายของกับทางบริษัทในไทย (inside sale อย่างเดียว) ทำเรื่องการจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้าให้เป็นระเบี่ยบ และ ติดรหัสสินค้าเป็น sticker บนสินค้านั้นๆ หยิบของให้กับคนเบิกสินค้า จัดการ stock ของบริษัท

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 18,000
  2019610112739.GIF
  บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
  19/08/2562
 • 7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

  - จัดซื้อติดต่องานด้านต่างประเทศ - ขอรายละเอียดสินค้าและราคาจาก Supplier เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา - เปิด PO ประสานงานต่างประเทศตั้งแต่ต้นจนจบ - ทำรายงานสรุปการสั่งซื้อทุกเดือนส่งผู้บริหาร - จัดทำบันทึกตารางเวลาสินค้าเข้า - วางแผนจัดระบบการทำ Price List และกระบวนการเสนอราคา - จัดทำตารางจัดซื้อ - บริหารการลดต้นทุน - บริหารการสั่งซื้อและส่งของให้ทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 25000
  2019610112739.GIF
  บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
  19/08/2562
 • 8. ช่าง

  - รับผิดชอบงาน สำรวจหน้างาน - งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงสินค้า ทั้งในและนอกสถานที่

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 10,000 - 13,000
  2019610112739.GIF
  บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
  19/08/2562
 • 9. พนักงานคลังสินค้า

  - ดูแลคลังสินค้าให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย - ดูแลและทำบันทึกการเข้าออกของสินค้า - จัดสินค้าให้อยู่ในชั้นวางอย่างเป็นระบบ - จัดสินค้าเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้า

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 10,000 - 12,000
  2019610112739.GIF
  บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
  19/08/2562
 • 10. Sale Engineer

  ขายสินค้าอุตสาหกรรม วาล์ว หัวขับวาล์ว ชุดกันไฟอุปกรณ์ในโรงงาน

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 20000
  2019610112739.GIF
  บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
  19/08/2562
 • 11. Sales Co-ordinator

  1.Manage and support client or tenant ‘s requirement , contract 2.Support tasks of the sales and service department such as handling quotations and sales documents and performing other related tasks 3.Coordinate with other departments, both internal and external parties 4.Coordinate with accounting team in order to get summary of expense for customers 5.Contact suppliers, Customers, and Agency

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  20196814371.JPG
  บริษัทซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด
  18/08/2562
 • 12. เจ้าหน้าทีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  - ดูแลรับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของหน่วยงาน - ดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน - วางแผนการพัฒนาพนักงาน - ควบคุมและบริหารงานธุรการทั่วไปให้ถูกต้องและตรวจสอบได้ - วางแผนและดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดี - งานดูแลเรื่องสรุปเวลาทำงานโอทีและตรวจสอบ เพื่อส่งให้ส่วนงานค่าจ้าง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันโรงานตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่่อ จังหวัดราชบุรี

  ราชบุรี เงินเดือน ตามตกลง
  20196814371.JPG
  บริษัทซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด
  18/08/2562
 • 13. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  - รับ-จ่าย จัดทําเอกสารคลังสินค้า - ควบคุมหน้างาน - สามารถใช้คอมฯและโปรแกรม MS Office ได้ดี - ถ้าขับรถยนต์ได้มีใบขับขีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ราชบุรี เงินเดือน ตามตกลง
  20196814371.JPG
  บริษัทซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด
  18/08/2562
 • 14. ทีมผู้จัดการร้านไอศครีม Swensen'S สาขาเอเชียทีค

  เป็นหนึ่งในทีมผู้จัดการเพื่อ ดูแลลูกค้า สั่งของ จัดตารางงานและบริการ โดยพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้มีการฝึกงานจากบริษัทใหญ่ และสอนงานจากหัวหน้าทีมในร้านโดยประจำที่ร้าน Swensen'S สาขาเอเชียทีค สนใจติดต่อ 081-666-5939 / 081-667-7422 / 095-760-1879 หรือติดต่อโดยตรงที่สาขา

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 11000-15000
  2019681578.JPG
  กลุ่มบริษัทไอซ์แกรนด์
  18/08/2562
 • 15. วิศวกรขาย หรือ ผู้แทนขายอุตสาหกรรม

  - ให้คำปรึกษา และ เสนอขาย ระบบผลิตน้ำ อุปกรณ์ต่างๆสำหรับระบบน้ำ ผลิตภัณฑ์เคมีระบบบำบัดน้ำ การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การติดตั้ง และการบริการวิเคราะห์น้ำ

  กรุงเทพฯ เงินเดือน 18000-30000
  2019726132338.JPG
  Pckemsotlution Co.,Ltd.
  18/08/2562
 • Previous 1 2 3 4 5  ... Next 
ฝากประวัติ  ลงประกาศงาน