บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

  • ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
  • เป็นสมาชิกเมื่อ :
  • No. of Employees: 0
  • ตั้งอยู่ที่ : 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32 แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพฯ
  • เบอร์ติดต่อ : 0-2783-9000
  • อีเมล์ : 0-2783-9092-93
(View All Jobs)

ภาพรวม กิจการ

รายละเอียดธุรกิจ

“เสริมสุข” คือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผลตอบแทนที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน เสริมสุขได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้มีการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมาร่วมงานกับเรา

ผลประโยชน์สวัสดิการ

ตามที่บริษัทกำหนด

ตำแหน่งงานว่าง 7 ทั้งหมด